Thần Y Cửu Tiểu Thư

Lịch chiếu: Thứ 4, CN

Nội dung phim

Thần Y Cửu Tiểu Thư, 80/??

Nữ thánh thủ thần y xinh đẹp Quân Cửu vô ý ngã chết trong một lần bán đấu giá đan dược, xuyên không vào một Cửu tiểu thư phế vật của cổ đại. Quân Cửu thừa kế toàn bộ trí nhớ của Cửu tiểu thư, thề phải báo thù rửa nhục.