Thể loại: HH 3D, Hoạt Hình Trung Quốc

Thái Cổ Tinh Thần Quyết Tập 5 , Tai Gu Xing Shen Jue 2024

Trần Tinh là thiếu chủ của gia tộc Trần ở thành Đông Dương, được bổ nhiệm làm gia chủ, thực hiện một kế hoạch đen tối để chiếm đoạt tổ chức. Trần Tinh bị đẩy ra khỏi vị trí của mình, và gia đình Trần trở nên bất ổn. Không chết trong đại hạn mà vô tình được công pháp thất truyển Thái Cổ tinh Thần Quyết trở lên mạnh mẽ. Sử dụng sức mạnh của mình anh vạch trần kế hoạch đen tối và sự thật đằng sau sự thay đổi của gia định. Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến giữa Trần Tình và Trần Thịnh.