Cái Thế Đế Tôn 2D

(2022)

Xem bản 3D tại đây: Cái Thế Đế Tôn 3D

Phim được cập nhật vào thứ 2 hàng tuần

Nội dung phim

Cái Thế Đế Tôn 2D, 2022 117-120/??

Một thiếu niên bị khinh phế vật, trong họa có phúc kiếm được công pháp nghịch thiên. Từ đó hắn có được nhục thân vô địch, tung hoành thiên hạ, kiếm trảm thần hồn, khiến kẻ khác phải sợ hãi