Lịch Chiếu Tên Phim
Thứ 2
 1. Tiên Nghịch
 2. Tam Thập Lục Kỵ
 3. Nghịch Thiên Chí Tôn
 4. Kiếm Vực Phong Vân
 5. Vạn Giới Tiên Tung
 6. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 7. Vô Thượng Thần Đế
 8. Ma Trang Truyền Thuyết
 9. Độc Bộ Tiêu Dao
 10. Vạn Cổ Thần Thoại
 11. Tiên Võ Đế Tôn
 12. Cái Thế Đế Tôn
 13. Nghịch Thiên Chiến Thần
 14. Yêu Đạo Chí Tôn
Thứ 3
 1. Thôn Phệ Tinh Không
 2. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 3. Võ Thần Chúa Tể
 4. Vạn Giới Độc Tôn
 5. Thần Tàng
 6. Độc Bộ Vạn Cổ
 7. Chiến Thần Ngũ Hành
 8. Linh Kiếm Tôn
 9. Kiếm Cốt
 10. Người Đến Muộn
 11. Nhất Kiếm Độc Tôn
 12. Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La
 13. Luyện Thể Mười Vạn Tầng
Thứ 4
 1. Già Thiên
 2. Thiếu Niên Ca Hành Phần 3
 3. Hồng Hoang Linh Tôn
 4. Chân Võ Đỉnh Phong
 5. Tây Hành Kỷ Phần 5
 6. Ma Trang Truyền Thuyết
 7. Tuyệt Thế Võ Hồn
 8. Thiên Quan Tứ Phúc
 9. Tuyệt Thế Chiến Hồn
 10. Tiên Đế Trở Về
 11. Tu Tiên Là Phải Tìm Chống Lưng
 12. Thương Nguyên Đồ 2D
Thứ 5
 1. Thần Ấn Vương Tọa
 2. Thương Nguyên Đồ
 3. Bất Tử Bất Diệt: Thiếu Niên Xuất Sơn
 4. Cái Thế Đế Tôn 3D
 5. Kiếm Vực Phong Vân
 6. Vạn Giới Tiên Tung
 7. Vạn Giới Chí Tôn
 8. Độc Bộ Tiêu Dao
 9. Vạn Cổ Thần Thoại
 10. Thời Đại X Long
 11. Tiên Võ Đế Tôn
Thứ 6
 1. Đại Chúa Tể 3D
 2. Thế Giới Hoàn Mỹ
 3. Thập Phương Võ Thánh
 4. Thái Nhất Kiếm Tiên Truyện
 5. Nghịch Thiên Chí Tôn
 6. Ác Ma Pháp Tắc
 7. Độc Bộ Vạn Cổ
 8. Vô Thượng Thần Đế
 9. Linh Kiếm Tôn
 10. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 11. Kiếm Cốt
 12. Thần Võ Thiên Tôn
 13. Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử
 14. Ẩn Cư Mười Vạn Năm
 15. Đấu La Đại Lục 2 - Tuyệt Thế Đường Môn (2D)
 16. Thú Thiên Phục Ma Lục
 17. Thương Nguyên Đồ 2D
Thứ 7
 1. Vũ Động Càn Khôn Phần 4
 2. Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D
 3. Phàm Nhân Tu Tiên
 4. Nghịch Thiên Tà Thần 3D
 5. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 6. Vạn Giới Độc Tôn
 7. Võ Ánh Tam Thiên Đạo
 8. Chân Võ Đỉnh Phong
 9. Chiến Thần Ngũ Hành
 10. Băng Hoả Ma Trù
 11. Tuyệt Thế Chiến Hồn
 12. Nghịch Thiên Tà Thần 2D
 13. Võ Nghịch
 14. Tuyệt Thế Võ Thần Phần 5
Chủ Nhật
 1. Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện
 2. Tiên Võ Truyện (Tiên Võ Đế Tôn 3D)
 3. Ngạo Thế Cửu Trùng Thiên
 4. Võ Thần Chúa Tể
 5. Vạn Giới Chí Tôn
 6. Hồng Hoang Linh Tôn
 7. Võ Ánh Tam Thiên Đạo
 8. Cái Thế Đế Tôn 3D
 9. Tuyệt Thế Võ Hồn
 10. Tuyệt Thế Võ Thần Phần 5
 11. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương