Lịch ChiếuTên Phim
Thứ 2
 1. Tiên Nghịch
 2. Tán Tu Chi Vương
 3. Đại Vũ Trụ Thời Đại
 4. Nghịch Thiên Chí Tôn
 5. Kiếm Vực Phong Vân
 6. Vạn Giới Tiên Tung
 7. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 8. Vô Thượng Thần Đế
 9. Độc Bộ Tiêu Dao
 10. Vạn Cổ Thần Thoại
 11. Cái Thế Đế Tôn
Thứ 3
 1. Thôn Phệ Tinh Không
 2. Tuyệt Thế Chiến Hồn 3D
 3. Yêu Thần Ký
 4. Thánh Tổ
 5. Thần Long Tinh Chủ
 6. Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế
 7. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 8. Võ Thần Chúa Tể
 9. Vạn Giới Độc Tôn
 10. Đan Đạo Chí Tôn
 11. Độc Bộ Vạn Cổ
 12. Linh Kiếm Tôn
Thứ 4
 1. Già Thiên
 2. Ám Hà Truyện
 3. Chưởng Giáo Tông Môn Ẩn Thế
 4. Chân Võ Đỉnh Phong
 5. Tây Hành Kỷ Phần 5
 6. Kiếm Tiên Ở Đây
 7. Tuyệt Thế Võ Hồn
 8. Tuyệt Thế Chiến Hồn
Thứ 5
 1. Thần Ấn Vương Tọa
 2. Sư Huynh À Sư Huynh
 3. Thái Cổ Tinh Thần Quyết
 4. Bộ Tinh Ti: Nguyên Khởi
 5. Cái Thế Đế Tôn 3D
 6. Kiếm Vực Phong Vân
 7. Vạn Giới Tiên Tung
 8. Vạn Giới Chí Tôn
 9. Độc Bộ Tiêu Dao
 10. Vạn Cổ Thần Thoại
Thứ 6
 1. Đại Chúa Tể 3D
 2. Thế Giới Hoàn Mỹ
 3. Vĩnh Sinh: Khí Tráng Sơn Hà
 4. Bách Luyện Thành Thần 3D
 5. Bộ Tinh Ti: Nguyên Khởi
 6. Nghịch Thiên Chí Tôn
 7. Đan Đạo Chí Tôn
 8. Độc Bộ Vạn Cổ
 9. Vô Thượng Thần Đế
 10. Linh Kiếm Tôn
 11. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 12. Thần Võ Thiên Tôn
Thứ 7
 1. Tru Tiên
 2. Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D
 3. Phàm Nhân Tu Tiên
 4. Yêu Thần Ký
 5. Tuyệt Thế Chiến Hồn 3D
 6. Nghịch Thiên Tà Thần 3D
 7. Chưởng Giáo Tông Môn Ẩn Thế
 8. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 9. Vạn Giới Độc Tôn
 10. Thần Long Tinh Chủ
 11. Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế
 12. Kiếm Tiên Ở Đây
 13. Chân Võ Đỉnh Phong
 14. Băng Hoả Ma Trù
Chủ Nhật
 1. Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện
 2. Tiên Võ Truyện (Tiên Võ Đế Tôn 3D)
 3. Tiểu Binh Truyền Kỳ
 4. Bách Gia Quyết: Giang Hồ Quỷ Sự Lục
 5. Nhất Thế Chi Tôn
 6. Võ Thần Chúa Tể
 7. Thái Cổ Tinh Thần Quyết
 8. Bách Yêu Phổ Phần 4
 9. Vạn Giới Chí Tôn
 10. Cái Thế Đế Tôn 3D
 11. Tuyệt Thế Võ Hồn