Lịch ChiếuTên Phim
Thứ 2
 1. Tiên Nghịch
 2. Kim Tàm Vãng Sự
 3. Tán Tu Chi Vương
 4. Nghịch Thiên Chí Tôn
 5. Kiếm Vực Phong Vân
 6. Vạn Giới Tiên Tung
 7. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 8. Vô Thượng Thần Đế
 9. Độc Bộ Tiêu Dao
 10. Vạn Cổ Thần Thoại
Thứ 3
 1. Thôn Phệ Tinh Không
 2. Tuyệt Thế Chiến Hồn 3D
 3. Bách Luyện Phi Thăng Lục
 4. Yêu Thần Ký
 5. Thánh Tổ
 6. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 7. Võ Thần Chúa Tể
 8. Vạn Giới Độc Tôn
 9. Đan Đạo Chí Tôn
 10. Độc Bộ Vạn Cổ
 11. Linh Kiếm Tôn
Thứ 4
 1. Già Thiên
 2. Nhất Niệm Vĩnh Hằng
 3. Quyến Tư Lượng
 4. Ám Hà Truyện
 5. Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên
 6. Chưởng Giáo Tông Môn Ẩn Thế
 7. Chân Võ Đỉnh Phong
 8. Tây Hành Kỷ Phần 5
 9. Tuyệt Thế Võ Hồn
Thứ 5
 1. Nguyên Tôn 3D
 2. Thần Ấn Vương Tọa
 3. Sư Huynh À Sư Huynh
 4. Hồi Minh: Phong Hoả Tam Nguyệt
 5. Cái Thế Đế Tôn 3D
 6. Kiếm Vực Phong Vân
 7. Vạn Giới Tiên Tung
 8. Vạn Giới Chí Tôn
 9. Độc Bộ Tiêu Dao
 10. Vạn Cổ Thần Thoại
Thứ 6
 1. Đại Chúa Tể 3D
 2. Thế Giới Hoàn Mỹ
 3. Toàn Chức Cao Thủ Phần 3
 4. Bách Luyện Phi Thăng Lục
 5. Phong Vân Biến
 6. Vĩnh Sinh: Khí Tráng Sơn Hà
 7. Bách Luyện Thành Thần 3D
 8. Nghịch Thiên Chí Tôn
 9. Đan Đạo Chí Tôn
 10. Độc Bộ Vạn Cổ
 11. Vô Thượng Thần Đế
 12. Linh Kiếm Tôn
 13. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
Thứ 7
 1. Tru Tiên
 2. Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D
 3. Phàm Nhân Tu Tiên
 4. Thương Nguyên Đồ
 5. Bắt Đầu Từ Cô Hoạch Điểu: Long Thành Phong Vân
 6. Kim Ngô Vệ: Phong Khởi Kim Lăng
 7. Yêu Thần Ký
 8. Tuyệt Thế Chiến Hồn 3D
 9. Nghịch Thiên Tà Thần 3D
 10. Chưởng Giáo Tông Môn Ẩn Thế
 11. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 12. Vạn Giới Độc Tôn
 13. Chân Võ Đỉnh Phong
 14. Băng Hoả Ma Trù
Chủ Nhật
 1. Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện
 2. Tiên Võ Truyện (Tiên Võ Đế Tôn 3D)
 3. Huyễn Sủng Sư
 4. Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên
 5. Tiểu Binh Truyền Kỳ
 6. Bách Gia Quyết: Giang Hồ Quỷ Sự Lục
 7. Võ Thần Chúa Tể
 8. Vạn Giới Chí Tôn
 9. Cái Thế Đế Tôn 3D
 10. Tuyệt Thế Võ Hồn