Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần

Nội dung phim

Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần, 85/??

Trương Phàm đi vào dị giới, thật vất vả trở thành tu sĩ, lại gặp người hãm hại tu vi hoàn toàn biến mất, sinh tử tồn vong lúc, hệ thống rốt cục thượng tuyến, cái gì thần sứ, tiên nhân, Yêu Hoàng, ở trước mặt hắn đều là gà đất chó sành, vô địch thiên hạ Trương Phàm cũng muốn một kiếm ra khỏi vỏ, thẳng phá vân tiêu, nhưng vô địch Kiếm Vực lại có phạm vi hạn chế, vì thu hoạch được mở rộng lĩnh vực cần thiết điểm kinh nghiệm, Trương Phàm chỉ có thể dẫn dụ những cái kia không có hảo ý người đến đây. Từ đây, này phương thế giới nhiều một cái lực áp vô số thiên kiêu, một kiếm thông thần truyền thuyết